Konsultacja psychologiczna online

Konsultacja psychologiczna online to oferta skierowana do rodziców i opiekunów, którzy zgłaszają się z prośbą o ocenę rozwoju dziecka i wskazanie sposobów jego wspierania.

Wioletta Bartkiewicz terapia ręki

Główny cel konsultacji stanowi rozpoznanie trudności (osobistych lub wychowawczych), z jakimi zgłaszają się rodzice, i znalezienie możliwości ich przezwyciężenia lub wskazanie sposobów pomocy. Pierwsze spotkania poświęcone są doprecyzowaniu zgłaszanego problemu i wspólnym wynegocjowaniu celu konsultacji dla rodziów/opiekunów.

Konsultacje są formą wsparcia krótkoterminowego; obejmują zwykle jedno do kilku spotkań; w ich trakcie rodzice/opiekunowie wraz z terapeutą decydują, jaki rodzaj wparcia będzie najbardziej odpowiedni

 

Konsultacja dla rodziców lub opiekunów może mieć także charakter wyłącznie psychoedukacyjny, czyli mający na celu  przekazywanie wiedzy przez specjalistę i rozwianie pojawiających się wątpliwości, z którymi zgłaszają się rodzice. Cel i długość pracy ustalane są zawsze indywidualnie.

Potrzebujesz informacji o moim doświadczeniu? 

Podczas konsultacji dla rodziców jest czas na rozmowę o konkretnych, zwracających uwagę rodziców zachowaniach dzieci.

Zapraszam do kontaktu

Telefon

603  574 313